โรงเรียนบ้านป่าระไมวิทยา อ.สะเดา จ.สงขลา เข้าเยี่ยมชมศึกษาดูงานฝ่ายต่างๆของโรงเรียนประทีปธรรม มูลนิธิ

16 ธ.ค. 2565 08:52 น. โดย ดร.วิทยา เริงสมุทร์

เมื่อวันที่ 6 ธันวาคม 2565 โรงเรียนบ้านป่าระไมวิทยา อ.สะเดา จ.สงขลา ได้นำคณะผู้บริหารและบุคลากร จำนวนน 36 คน เข้าเยี่ยมชมศึกษาดูงานฝ่ายต่างๆของโรงเรียนประทีปธรรม มูลนิธิ