อิบตีดาอีย์ - ภาคการศึกษา 1 / 2566

ชั้นเรียน
อิบตีดาอีย์ ปีที่ 1/1
อิบตีดาอีย์ ปีที่ 2/1
อิบตีดาอีย์ ปีที่ 3/1
อิบตีดาอีย์ ปีที่ 4/1
อิบตีดาอีย์ ปีที่ 5/1
อิบตีดาอีย์ ปีที่ 6/1