สัญลักษณ์โรงเรียน

15 เม.ย. 2565 06:03 น. โดย ดร.ปรีชา เริงสมุทร์

 

ตราสัญลักษณ์โรงเรียนประทีปธรรม มูลนิธิ

 

ความหมายของ ตราสัญลักษณ์โรงเรียน

วงกลมคู่กัน ๒ เส้น       หมายถึง ความมุ่งหมายในการพัฒนาเยาวชนให้เป็นบุคคลที่มีความรู้ด้านคุณธรรมจริยธรรม ควบคู่ความรู้ด้าน สามัญ

หนังสือ                    หมายถึง คัมภีร์อัลกุรอาน ซึ่งเป็นบทบัญญัติ และทางนำของมุสลิมทุกคน

หยดน้ำ                    หมายถึง ความชุ่มชื่น และ โดมของมัสยิดในศาสนาอิสลาม

ตัวอักษร P                หมายถึง โรงเรียนที่จัดตั้งขึ้นเพื่อประโยชน์ของประชาชน

กลีบเลี้ยงใต้หยดน้ำ       หมายถึง สองมือที่โอบอุ้ม ประชาชน และทำนุบำรุงศาสนา

รวงข้าวทั้งสองด้าน       หมายถึง ความรุ่งเรืองของเยาวชน 

ตัวอักษรภาษาอาหรับ    หมายถึง ชื่อภาษาอาหรับของโรงเรียนประทีปธรรมมูลนิธิ

 

 สีประจำโรงเรียน

สีสัญลักษณ์ของโรงเรียน  คือ  สีเขียว  -  ชมพู

สีเขียว   หมายถึง ความเจริญงอกงามทางด้านสติปัญญา และเป็นผู้มีอารมณ์ที่แจ่มใส หนักแน่น มั่นคง

สีชมพู   หมายถึง  บรรยากาศการจัดการเรียนการสอนในโรงเรียนที่ทั้งผู้เรียนและผู้สอนมีความสุข