วิสัยทัศน์ / ปรัชญา

15 เม.ย. 2565 06:11 น. โดย ดร.ปรีชา เริงสมุทร์

ปรัชญา

241188830_4502814829767697_587563009540728873_n

“การศึกษา คือ ชีวิต”

 

 นโยบาย

ภายในปีการศึกษา 2569 โรงเรียนประทีปธรรม มูลนิธิ จะเป็นสถาบันการศึกษาที่ได้มาตรฐานทางวิชาการ ศาสนา สามัญ และมุ่งเน้นพัฒนาผู้เรียนให้เป็นคนดี มีภาวะผู้นำ สร้างสัมพันธ์สู่อาเซียนด้วย วิธีการจัดการศึกษาแบบมีส่วนร่วม

 

วิสัยทัศน์

239907936_4502814919767688_6458251324647873034_n

โรงเรียนประทีปธรรมมูลนิธิ  มุ่งเน้นการบริหารจัดการด้วยความรักเพื่อปลูกฝังให้นักเรียนมีคุณธรรม จริยธรรมตามวิธีอิสลาม เรียนรู้ผ่านเทคโนโลยีและนวัตกรรมอย่างมีความสุข ภายใต้ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงสร้างความร่วมมือกับองค์กรทั้งในและต่างประเทศ พัฒนาทักษะด้านวิชาการและภาษาอย่างต่อเนื่อง

อัตลักษณ์โรงเรียน

241369856_4502814966434350_1109474636182204007_n

อุทยานการศึกษา ภูมิทัศน์งามตา  ปลูกฝังศรัทธา ตามวิถีอิสลาม

 

เอกลักษณ์โรงเรียน

239859832_4502815126434334_2503013135370695446_n

ยิ้มงาม สลามสวย

 

คำขวัญ

240450741_4502814943101019_3333552509296806406_n

ศาสนาดี วิชาการดี ความคิดดี เป็นเยาวชนคนดี