บริจาคเพื่อการศึกษาแก่โรงเรียนประทีปธรรมมูลนิธิ ลดหย่อนภาษีได้ 2 เท่า

Apr 1, 2024 02:25 PM โดย นางสาวชญานี สนใจจิตร์

เชิญชวนพี่น้อง ร่วมทำบุญในช่วง 10 คืนสุดท้ายของเดือนรอมฎอน เดือนแห่งการทำความดี เดือนแห่งความโปรดปรานของอัลลอฮ เดือนแห่งผลบุญทบทวีคุณ

เพราะคุณคือผู้มอบอนาคตที่ดี ให้เด็กปอเนาะสู่โอกาสทางการศึกษาที่สูงขึ้น
.

มาร่วมกันขับเคลื่อนอุดมการณ์แห่งสันติภาพเพื่อหล่อหลอมบุคลิกภาพ ความรู้ และจิตวิญญาณของเยาวชนมุสลิมในโรงเรียนปอเนาะ

.

บริจาคเพื่อการศึกษาโรงเรียนประทีปธรรมมูลนิธิ ลดหย่อนภาษีได้ 2 เท่า 


เพื่อสนับสนุนทุนการศึกษาแก่นักเรียนกำพร้า ยากจน ขาดโอกาสทางการศึกษา มุอัลลัฟ และเรียนดี ที่อยู่ในการอุปการะของมูลนิธิประทีปธรรมเพื่อการศึกษา โดยท่านสามารถบริจาคได้ทั้งการซอดาเกาะห์ และจ่ายซะกาตผ่านบัญชีของเรา ท่านสามารถแจ้งอินบ้อกได้หากต้องการระบุกลุ่มผู้รับซะกาตเฉพาะ

การบริจาคผ่านระบบคิวอาร์โค้ด อำนวยความสะดวกให้ท่านในการลดหย่อนภาษีโดยไม่ต้องเก็บเอกสาร สามารถยืนยันขอลดหย่อนภาษีผ่านแอพลิเคชั่นของธนาคารได้ทันที และสามารถเก็บรายละเอียดการบริจาคผ่านอีเมล์

.

บริจาคเพื่อการศึกษาแก่โรงเรียนของเรา สามารถนำไปลดหย่อนภาษีได้ 2 เท่า
 

#บริจาคลดหย่อนภาษีสองเท่า

#บริจาคเดือนรอมฎอน

#จ่ายซะกาต #ซอดาเกาะห์

#บริจาคเพื่อการศึกษา