หลักสูตร "นักศึกษาวิชาทหาร" โรงเรียนประทีปธรรม

Apr 2, 2024 08:33 AM โดย ดร.ปรีชา เริงสมุทร์

หนึ่งในหลักสูตรนอกห้องเรียนอีกหลักสูตรหนึ่งที่ทางโรงเรียนส่งเสริม คือ หลักสูตร "นักศึกษาวิชาทหาร" หรือที่คนทั่วไปนิยมเรียกว่า รด. หรือ นศท.

นักศึกษาวิชาทหาร (นศท.) คือ บุคคลซึ่งอยู่ในระหว่างเข้ารับการฝึกวิชาทหารตามหลักสูตรที่กระทรวงกลาโหมกำหนด เป็นกำลังพลสำรองของกองทัพไทย ภายใต้การควบคุมของ หน่วยบัญชาการรักษาดินแดน ขึ้นกับฝ่ายกิจการพิเศษกองทัพบก โดยเป็นนักเรียนในระดับชั้น มัธยมศึกษาตอนปลาย ม.4- ม.6

.

ภายในการบริหารของทีมผู้บริหาร โรงเรียนประทีปธรรมมูลนิธิ จ.กระบี่ เราส่งเสริมและสนับสนุนให้นักเรียนเข้าร่วมการเรียนรู้นอกห้องเรียนอย่างเป็นระบบ ในรูปแบบทางการ กึ่งทางการ หรือการเรียนรู้ด้วยตนเองมาอย่างสม่ำเสมอ

ปีการศึกษา 2566 มีนักเรียนประทีปธรรม เข้ารับการประเมินสมรรถภาพทางกาย เพื่อคัดเลือกเข้าเรียน นศท จำนวน 10 คน

การทดสอบสมรรถภาพทางร่างกาย

ผู้เข้ารับการทดสอบ จะต้องผ่านเกณฑ์ทดสอบสมรรถภาพการคัดเลือกนักศึกษาในปี พ.ศ. 2553 โดยแต่ละอย่างจะมีคะแนนเต็ม 100 คะแนน หากสามารถทำได้อย่างสมบูรณ์ (วิ่งครบระยะทาง/ดันพื้นและลุกนั่งครบจำนวนครั้ง ได้ตามระยะเวลาที่กำหนด) จะได้รับคะแนนเต็มในส่วนนั้น ๆ นอกจากนี้หากได้คะแนนเต็มทั้ง 3 ส่วน จะสามารถรายงานตัวเข้ารับการฝึกได้ทันที

ชาย

วิ่ง 800 เมตร ใน 3 นาที 15 วินาที

ลุกนั่ง (ซิทอัพ) 34 ครั้ง ใน 2 นาที

ดันพื้น (วิดพื้น) 22 ครั้ง ใน 2 นาที

อินชาอัลลอฮ คาดว่าทั้ง 10 คน น่าจะผ่านการคัดเลือกในครั้งนี้

.

เพราะ โรงเรียนประทีปธรรมฯ

คือ "พื้นที่แห่งการเรียนรู้"

.

#หลักสูตรนักศึกษาวิชาทหาร #นศท

#โรงเรียนประทีปธรรมมูลนิธิ_กระบี่

---------------------------------------------------------

????

โรงเรียนประทีปธรรมมูลนิธิ จ.กระบี่

prateeptham.ac.th

 

+10