โรงเรียนบ้านป่าระไมวิทยา อ.สะเดา จ.สงขลา เข้าเยี่ยมชมศึกษาดูงานฝ่ายต่างๆของโรงเรียนประทีปธรรม มูลนิธิ

Apr 1, 2024 02:28 PM โดย นางสาวชญานี สนใจจิตร์

เมื่อวันที่ 6 ธันวาคม 2565 โรงเรียนบ้านป่าระไมวิทยา อ.สะเดา จ.สงขลา ได้นำคณะผู้บริหารและบุคลากร จำนวนน 36 คน เข้าเยี่ยมชมศึกษาดูงานฝ่ายต่างๆของโรงเรียนประทีปธรรม มูลนิธิ