คณะครูและผู้บริหาร รร.ประทีปธรรมฯ เข้าเยี่ยมชมการจัดการสอนของ รร.มัสยิดคลองจิหลาดฯ

Oct 16, 2022 03:36 PM โดย ดร.วิทยา เริงสมุทร์

เมื่อวันอังคารที่ 30 สิงหาคม 2565 คณะครูและผู้บริหาร รร.ประทีปธรรม มูลนิธิ เข้าเยี่ยมชมการจัดการสอนในระดับ ปฐมวัย ของ รร.มัสยิดคลองจิหลาดอุปถัมภ์ และทาง รร.ขอขอบคุณคณะผู้บริหารและครู รร.มัสยิดคลองจิหลาดมา ณ ที่นี่ด้วย