พิธีมอบปลอกแขนทีมสภานักเรียน ปีการศึกษา 2565

Oct 16, 2022 03:36 PM โดย ดร.วิทยา เริงสมุทร์

เมื่อวันที่ 29 สิงหาคม 2565 ทางฝ่ายบริหารได้มอบปลอกแขนให้กับทีมสภานักเรียน ประจำปีการศึกษา 2565