ต้อนรับคณะกรรมการจากศึกษาธิการจังหวัดกระบี่ เข้าตรวจเยี่ยมโรงเรียมประทีปธรรม มูลนิธิ

Apr 2, 2024 08:24 AM โดย ดร.ปรีชา เริงสมุทร์

วันที่ 16 สิงหาคม 2565 เวลา 10.45 น. นายอาคม สุชาติพงษ์ ศึกษาธิการจังหวัดกระบี่ มอบหมายให้คณะกรรมการตรวจนับจำนวนนักเรียนที่ขอรับเงินอุดหนุน และจำนวนครูตามระบบ PSIS ของโรงเรียนประทีปธรรมมูลนิธิ ประจำปี 2565 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อติดตาม กำกับดูแลการบริหารจัดการโรงเรียนเอกชนในระบบให้ปฏิบัติตามระเบียบอย่างถูกต้อง เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ตรวจนับนักเรียน พร้อมรับการตรวจจากหน่วยงานภายนอกและหน่วยงานต้นสังกัดลงพื้นที่

โดยมี อ.ซากี เริงสมุทร์ ผู้รับใบอนุญาต ดร. วิทยา เริงสมุทร์ ผู้อำนวยการ และ ดร.ชารีฟ เริงสมุทร์ ผู้จัดการ พร้อมด้วยรองอำนวยการ และคณะครูโรงเรียนประทีปธรรมมูลนิธิ ให้การต้อนรับ