คณะครูและผู้บริหาร รร.ประทีปธรรมฯ เข้าเยี่ยมชมการจัดการสอนของ รร.มัสยิดคลองจิหลาดฯ

16 ต.ค. 2565 15:36 น. โดย ดร.วิทยา เริงสมุทร์

เมื่อวันอังคารที่ 30 สิงหาคม 2565 คณะครูและผู้บริหาร รร.ประทีปธรรม มูลนิธิ เข้าเยี่ยมชมการจัดการสอนในระดับ ปฐมวัย ของ รร.มัสยิดคลองจิหลาดอุปถัมภ์ และทาง รร.ขอขอบคุณคณะผู้บริหารและครู รร.มัสยิดคลองจิหลาดมา ณ ที่นี่ด้วย