ขอต้อนรับสู่เดือนรอมฎอน 1443/2022

15 เม.ย. 2565 08:41 น. โดย ดร.ปรีชา เริงสมุทร์

ขอต้อนรับสู่เดือนรอมฎอน เดือนแห่งความจำเริญ ขอให้ทุกท่านได้รับผลบุญเท่าทวีคูณจากความจำเริญของเดือนนี้

 

หนึ่งในคุณความความดีที่มาพร้อมกับการถือศีลอด คือการซอดาเกาะห์ การบริจาคทาน อันถือเป็นสุนนะฮฺอย่างหนึ่ง ซึ่งควรกระทำในทุกๆ สภาวะการณ์ และในช่วงเดือนรอมฎอนนี้เหมาะสมอย่างยิ่งที่จะทำทานโดยความสมัครใจ ซึ่งผลบุญของมันนั้นจะทวีคูณ

การบริจาคในเดือนรอมาฎอนนั้น ย่อมประเสริฐกว่าเดือนอื่นๆ ท่านนบี ได้ขนานนามเดือนนี้ว่า “ชะฮฺรุลมุวาซาฮฺ -เดือนแห่งการช่วยเหลือซึ่งกันและกัน”

การเคารพภักดีที่ถูกปฏิบัติ ในช่วงเวลา ที่มีความประเสริฐเช่นนี้ จะเป็นสาเหตุที่ทำให้ได้รับผลบุญที่เพิ่มพูนเท่าทวีคุณ